Melong Bagong New Flavor ang Dutch Mill

Melon akong balita sa inyo! #MelonKamingBago!!! Saktong sakto ngayong summer ang bagong Dutch Mill Melon na new and refreshing flavor ng favorite yogurt drink ng ating kids. Lakas nito maka summer saya at alert sigla. Pero dahil ito na nga, summer na summer na talaga,  kahit indoor lang naglalaro eh, grabe din ang uhaw ni... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑