Lakas at Talas ng Emosyon ay Pagtibayin Kasama ang Alaska Fortified Powdered Milk

Alam niyo ba mga mommies, hindi lang sa physical well-being ang kailangan nating bigyan ng tuon sa ating mga anak? Important din ang kanilang emotional well-being. When a child recognizes their feelings, it greatly influence how they think and act. Pag mas aware sila of their own feelings, mas madali nila ma-iintindihan din ang feelings... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑