Bahaghari sa SCTEx

Pauwi na kami mula sa malayong lugar na aming tinahak
Nang magising ako sa aking paghimbing
Natanawan ko mula sa aking bintana
Ang senyales na tumigil na ang pagbuhos ng ulan,
Ang bahagharing malimit ko lang nakikita
Napangiti na lang ako sa aking nasulyapan
Dahil nakakagaan ito ng kalooban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: