Just Cry

“When we get hurt we fight back but most of the time, umiiwas tayo bumabaling sa iba, nililibang sarili but the most efective way to cope with pain is just to cry.” — Astigs

Kaya nga, ang sakit sakit ng sugat ko, umiiyak na lang ako eh. hahahahahaha!

Kala ano eh ano? Seryosong seryoso eh ano. ampf.

Hehe. Kidding aside, pano kung gustong gusto mo ng umiyak pero di ka maiyak ano? Ganun ako eh. Kahit gaano ko na kagustong umiyak, di ako maiyak. Pero pagnataon na ganyan na, tapos asarin ako ni Denzel at maiyak ako, jan ko na malalabas ang lahat ng gusto ko iiyak. hehehehe.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: